Većina pacijenata koji koriste donju totalnu protezu žali se na njeno pomeranje i nemogućnost mirnog stajanja na viličnoj kosti prilikom funkcija govora i žvakanja.

Mini implantati predstavljaju veoma lak i finansijski pristupačan način, kojim se stabilizuje totalna proteza, a njeno nošenje postaje veoma prihvatljivo i neprimetno.

Sistem se sastoji od najčešće četiri mini implantata koji se ugrađuju u vilicu i posebnim mehanizmom drikera-kopči, učvršćuju totalnu protezu. Nakon izrade totalne proteze (ponekad se može iskoristiti i pacijentova stara proteza) pristupa se ugradnji implantata, koja u proseku traje oko pola sata, a odmah potom vrši se adaptacija proteze za prihvatanje sistema kopči.

Pacijent, posle nešto više od sat vremena završava celokupnu intervenciju, a po prestanku lokalne anestezije, protezu, sada već dobro pričvršćenu za vilicu, može funkcionalno koristiti.

PODELITE OVU STRANICU

FacebookTwitterMore...