Implanti se mogu ugraditi ako ste mladi, srednjih godina ili stariji, nevezano da li zamenjujete jedan zub, više njih ili celokupnu vilicu.

Ako ste dovoljno zdravi da izvadite zub, možete ugraditi i implant.

Predostrožnost postoji kod pacijenta na antikoagulantnoj terapiji, pacijenata sa dijabetom, visokim krvnim pritiskom i kod još nekih srčanih bolesnika.

Pre svake intervencije detaljno se analizira zdravstveno stanje i u skladu sa tim planira dalja terapija.

Pušenje nije kontraindikacija, ali svakako povećava šanse za neuspeh.

 

 

 

 

PODELITE OVU STRANICU

FacebookTwitterMore...