Slučaj 1

 

Početna situacija. Tamna boja zuba kao posledica lečenja narušava estetski izgled pacijentkinje. Završna situacija. Izbeljivanjem zuba se vrši optimalna estetska korekcija uz potpuno zadovoljstvo pacijenta.

Početna situacija. Tamna boja zuba kao posledica lečenja narušava estetski izgled pacijentkinje.
Završna situacija. Izbeljivanjem zuba se vrši optimalna estetska korekcija uz potpuno zadovoljstvo pacijenta.

 

Slučaj 2

 

Početna situacija. Čak i blage prebojenosti zuba nastale nakon lečenja zuba izazivaju izuzetno nezadovoljstvo pacijenata estetskim izgledom. Završna situacija. Izbeljivanjem zuba se vrši optimalna estetska korekcija uz potpuno zadovoljstvo pacijenta.

Početna situacija. Čak i blage prebojenosti zuba nastale nakon lečenja zuba izazivaju izuzetno nezadovoljstvo pacijenata estetskim izgledom.
Završna situacija. Izbeljivanjem zuba se vrši optimalna estetska korekcija uz potpuno zadovoljstvo pacijenta.

Slučaj 3

 

Pre: Izgled zubnih nizova pre beljenja zuba.  Posle: Izgled zuba nakon beljenja zuba.

Početna sitaucija: Izgled zubnih nizova pre beljenja zuba.
Krajnja situacija: Izgled zuba nakon beljenja zuba.

PODELITE OVU STRANICU

FacebookTwitterMore...