materijaliSterilizacija i higijenski protokoli….

Posebno smo ponosni na činjenicu da je svaki aspekt našeg rada pokriven sa savremenim uređajuma za sterilizaciju. Ovako organizovana sterilizacija predstavlja kamen temeljac uspešnog i sigurnog rada bez rizika za pacijente i lekare. Svi postupci sterilizacije prolaze uspešno kroz periodične provere od strane nadležnih zdravstvenih inspekcija.

Higijenski protokol se pored redovnog i temeljnog održavanja radnog prostora  odnosi i na jednokratnu upotrebu neophodnih materijala kao što su čaše, stomatološke “sisaljke”, zaštitne kecelje za pacijente, radne rukavice. Ni pod kakvim uslovima se isti material ne koristi višekratno!

 Upotreba RTG snimaka.

Upotreba rendgenskog zračenja je strogo definisana pravilima da bi se u najvećoj mogućoj meri smanjili njeni štetni efekti. Adekvatna zaštita pri snimanju, tačno definisana upotreba snimanja u odnosu na uzrast, stanje organizma, oboljenje omogućava nam da ubotreba zračena nije ništa štetnija od gledanja televizije.

Upotreba anestetika bezbednost upotrebe i korisni efekti?

Najveći strah od stomatološke intervencije naših pacijenata je bol. Danas je to strahovanje bezrazložno jer sa novim generacijama anestetika i njihovom pravilnom upotrebom imamo bezbolne i bezbedne intervencije. Intervencije nikako ne mogu biti prijatne tako da uživate dok sedite na stolici ali bol nije razlog zbog koga bi trebalo izbegavati stomatološku ordinaciju. Anestetici ne dovode do truljenja živca, oduzimanja obraza i mnogih drugih stvari, njihova upotreba može nositi blagu nelagodnost ali nam pruža bezbolu intervenciju.

 

PODELITE OVU STRANICU

FacebookTwitterMore...